Provozuschopný parní válec Mamut výrobního čísla 220, který byl vyroben roku 1930 v ČKD. Stroj dosloužil v roce 1974 u podniku Pražské silniční a vodohospodářské služby. V posledních letech provozu byl k vidění na Letenské pláni, kde pravidelně válcoval plochu před příchodem 1. Máje. Naposledy tomu tak bylo v roce 1972. Hmotnost 16 t, výkon parního stroje 34 kW, maximální rychlost 7 km/h.