Trasa: Praha - Beroun - Lochovice - Hostomice pod Brdy - Liteň - Zadní Třebaň - Praha

Délka: 115 km

Popis: Koridor údolím Berounky a jednokolejná místní železnice s motorovým provozem.