Praga S5T-1Praga s5t-1 z roku 1961 v provedení prodloužené kabiny s hydraulickou rukou HR-1002. Tato úprava vozidla vznikla pro potřeby Československých spojů v Praze, přestavbu provedly ČSAO v České lípě a montáž hydraulické ruky v Dopravostroji n.p. v Bratislavě. U svého podniku sloužila do roku 1974, kdy byla odprodána, po demontáži hydraulické ruky, do soukromého sektoru. Zde vystřídala pouze dva majitele, kteří ji používali při výstavbě svých domků. Provoz vozidla byl ukončen v roce 1986 pro nepotřebnost. Teprve v roce 2006 espětce začal nový život. Při opravě ji mimo jiného byl navrácen původní vzhled odpovídající roku výroby a dosazena zpět hydraulická ruka. Barevné provedení světlého podvozku bylo objeveno při odstraňování starého nátěru. Mohla by to být i známka účasti vozidla na některé ze strojírenkých výstav. Oprava byla dokončena v roce 2011 a tím i nový provoz, kterým hrdě reprezentuje na veteránských akcích kvalitu vozů značky Praga.